Doanh nghiệp EU tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư công nghệ xanh tại Việt Nam

01/01/1970